Autora: Núria Quintana Marí
Contacte: [email protected]

Presentació:
Aquesta exposició es una recopilació de fotografies de papallones fetes entre els any 2012 fins ara, d’excursions i sortides al camp, amb l’objectiu de caçar papallones amb la finalitat de conèixer millor el mon dels lepidòpters, alguns en perill d’extinció, com la Parnasius apolo.