Autora: Montserrat Dolz Lazaro
Contacte: [email protected]

Presentació:
Vaig començar sobre l’any 2006 amb el tema dels rellotges de sol, són petites obres d’art, que a més necessiten certs càlculs precisos per poder donar l’hora exacta.
Aquí us ensenyo una petita mostra, ja que fins al dia d’avui tinc 380 catalogats.