Cursos i Tallers

Nou Servei de Préstec de Llibres


NORMATIVA

El préstec és gratuït per als socis de l’AFP i durant 20 dies, transcorregut aquest temps s’haurà de retornar.

Per garantir un bon funcionament del servei és necessari que respecteu els terminis de devolució dels llibres. Tres dies abans rebreu un avís al correu electrònic perquè us recordeu de la data.

En cas de pèrdua o no devolució, el soci s’haurà de fer càrrec de l’import del llibre per poder-lo reposar de nou. Si del llibre perdut no se’n trobés cap exemplar igual, l’Associació decidirà quin llibre de la mateixa temàtica amb característiques similars s’ha de pagar o comprar. En cas que el soci no se’n volgués fer càrrec, se’l penalitzarà i no disposarà d’aquest servei ni de l’ús de cap llibre fins que s’hagi solucionat el problema.

El responsable de la biblioteca és el soci Pere Ninou. Haureu de posar-vos en contacte amb ell mitjançant el correu: [email protected]

Us adjuntem un llistat perquè pugueu conèixer de primera mà el llistat de llibres al vostre servei, a mida que es puguin afegir llibres actualitzarem aquest llistat.

Al mateix temps, us recordem que podeu fer propostes dels llibres que us poden interessar, per així tenir-los en compte a l’hora d’ampliar la biblioteca.