Cursos i Tallers

Taller-presentació del programa QAGallery

13/12/2019

Divendres 13 de Desembre
19:00h a Ca n’Oms

Taller:
Explicarem com utilitzar aques programa i per a qué pot servir-nos.

El temari del Taller serà el següent:

Que és QAGallery:
QAGallery és una Eina de Consulta de les Fotografies presentades en les FotoLligas de:
– FCF: Federació Catalana de Fotografia (des de: 2014-Octubre fins al: 2019-Octubre i conté actualment: 16.124 Fotografies)
– CEF: Confederació Espanyola de Fotografia (des de: 2016-Octubre fins al: 2019-Octubre i conté actualment : 9.826 Fotografies)
A data d’avui compta amb més de 25.000 Fotografies.

Observacions:
La continuïtat i les actualitzacions d’aquesta Base de Dades Fotogràfica, només serà possible si tècnicament NO canvien les webs actuals de les FotoLligas de les Federacions.

Per a qué pot servir-nos aquesta Base de Dades Fotogràfica:
Tenint en compte que totes les fotografies estan Puntuades, ens pot ser de molta utilitat per a:
– Comentar i Debatre les Fotografies en l’Associació
– Aprendre
– o Servir-nos d’inspiració per a les nostres Fotografies

Com utilitzar QAGallery?
– Pantalla de Consulta:
· Selecció Prèvia des de la Capçalera (Combos i Recerca per continguts)
· Informació Mostrada: Escala de Puntuació i Colors (debatre), Puntuació Mitja, Nombre de Fotografies Seleccionades, …
· Informació addicional (*), Link a URL Original, …
· Aplicar: Filtres i Ordenacions després de la Selecció
· Ctrl + F: per Cercar per qualsevol Contingut
· Al peu de la pantalla: es mostra el Resum de Totes les Fotografies carregades fins a l’actualitat.
· Desplaçament horitzontal per Visulalitzar les Fotografies o les Dades.
· Utilització Avançada dels Filtres (Personalitzar)
· El Problema dels Accents i dels Noms mal escrits

Informació Tècnica de QAGallery:
Aquesta Base de Dades Fotogràfica, formarà part de la Biblioteca de l’AFP, com a utilitat de Consulta (igual que els Llibres) a través d’un dispositiu PenDrive USB.
(Per al seu millor funcionament, l’ideal és que es copiï a el disc dur de l’ordinador).
També es podran realitzar Còpies en PenDrive USB (de 32Gb) per a tots els Socis que ho sol·licitin.

Requisits Tècnics:
Disposar de Microsoft Office 365 en els ordinadors particulars.
IMPORTANT: Podria ser que en ordinadors particulars que NO tinguessin instal·lat el Microsoft Office 365, aquest programa NO funcioni.
Intentarem buscar alguna solució (si és possible)..

Actualitzacions Mensuals:
Mentre sigui possible, aquesta Base de Dades Fotogràfica, s’anirà actualitzant mensualment després de que les Federacions hagin puntuat les Fotografies.
Els Socis que tinguin una còpia particular de QAGallery i vulguin actualitzar la Base de Dades i les Fotografies, hauran de:
1er – Portar el PenDrive USB de la còpia original
2on – Copiar les Noves Carpetes d’Imatges que hi ha a la Carpeta: \Imagenes\20..- ..
3er – I tornar a copiar el programa: QAGallery.exe, per tenir l’última versió.